Download e-book for kindle: MORD - en mærkesag: Kriminalroman (Danish Edition) by Nis Jessen

By Nis Jessen

MORD - en mærkesag
1953 - NOSTALGI

Det var før både DNA-forskning blev brugt, og længe før mobil-telefoner, computere, urealistiske biljagter og andre 'moderne' politi-redskaber blev indført - og taget i brug: En tilbagetrukket antikvar-boghandler med hold til et eremit-liv og en evig ungkarl - en pensioneret politimand langsomt bliver trukket ind i et mordmysterium, som trækker tråde tilbage til Første Verdenskrig og helt op til 1953.

Et mysterium hvor mindst hearth mord filtres ind i hinanden på en mærkværdig måde ...

Show description

Continue Reading

Kirkehistoriske prædikener (Danish Edition) by Knud Ottosen PDF

By Knud Ottosen

"Man kan kun ønske, at Knud Ottosens prædikener vil blive læst af mange, lærerige som de er med hensyn til historiske fakta, historisk fornemmelse og forståelse af de diskussioner og begivenheder, som har formet kirken."

(Jan Lindhardt, biskop emeritus).

"... læste jeg din prædiken [15. s.e. Trin.] med glæde. Dejlig fri for floromvunden teologisk candyfloss, nede på jorden, kerneydelse i det evangeliske og henvendt til menighed i forståeligt sprog."

(John Carlsen, tidl. kulturredaktør, DR)

Show description

Continue Reading

Read e-book online Statistiske metoder i biomedicin (Danish Edition) PDF

By Cilia Sindt,Henrik L. Jørgensen

Statistik benyttes i forbindelse med det daglige arbejde i laboratoriet og i forbindelse med planlægning af forsøg, examine af forsøgsresultater eller metodeudvikling. Kendskab til statistik er nødvendig for forståelsen af publiceret forskningslitteratur og i forbindelse med egen forskning.

Denne bathroom udfylder et behov for permit tilgængelig elementær statistik for bioanalytikerstuderende, bioanalytikere, læger, kemikere og andre der arbejder inden for det biomedicinske område. Bogen er tænkt som en praktisk orienteret lavatory. Meningen er at provide læseren en forståelse af, hvilke metoder, guy skal vælge, når guy har nogle konkrete information at arbejde med. Det er ikke vigtigt at kunne statistiske formler udenad; dem kan guy slå op. Det er vigtigt at forstå muligheder, forudsætninger, begrænsninger, og tolkningen i forbindelse med brugen af statistik.
Bogens hovedvægt ligger på den parametriske statistik, males nogle af de hyppigst benyttede nonparametriske assessments gennemgås også.

Show description

Continue Reading

Mørket (Danish Edition) by Mette Aaskov PDF

By Mette Aaskov

Stoffer, druk og ensomhed er, hvad den unge pige Catherina går igennem, mens hun langsomt mærker depressionens mørke lukke sig mere og mere om hende. Hendes søster Mia er bekymret for hende, mens hverken kæresten eller veninderne er særlig interesseret i hende, når først det begynder at gå galt for hende, og hun ikke længere er den sjove pige mere. Da hun for alvor forlader familien, har hun ikke flere steder at gå rooster, og hun må nu klarer sig selv gennem mørket, indtil hjælpen kommer.

Show description

Continue Reading

Read e-book online Grenaa i vikingetid og middelalder (Danish Edition) PDF

By Mogens Møller

"Grenaa i vikingetid og middelalder" åbner op for en verden, som der ikke eller kun i mindre grad har været fokus på:

•Vandvejene og landevejene til Grenaa og opland
•Byens opståen ved vadestedet/landevejsbroen og skibsbroen
•Bycentrets forlægning fra åområdet og til bakken Grindhøgh med kirken
•Bynavnets opståen i sammenhæng med det olddanske ord for skibsbro
•Holmene (syd for åen) Grinduholme med Kongsholm, Borgholm, Boholm og Kirkeholm
•Kongsgården vest for landevejsbroen – måske oprindelig på Kongsholm/Borgholm
•Bebyggelsen Bro syd for åen
•Købstadsprivilegiets tildeling
•Sankt Jørgensgården for spedalske i Bro-området
•Vandmøllen ude i engene mellem byen og søen
•Gammelsogns kirke på sydsiden af Baunhøj
•Ebeltoft-komplekset

Hvor en bro førte over en å langt fra næste overfartssted, opstod der typisk en bydannelse. Sådan gik det ved udmundingen af Grenåen i Kattegat, Gudenåen i Randers Fjord og Århus Å i Århusbugten. advert åen ved Grenaa og videre gennem Kolindsund kunne guy med vikingetidens lavtstikkende skibe sejle helt ind til området ved Kolind. Oplandet med bebyggelser omkring Kolindsund var stærkt medvirkende til, at brostedet ved Grenaa blev til en købstad.

"Grenaa i vikingetid og middelalder" handler særligt om det område i Grenaa, som må have været det mest afgørende for, at byen grundlagdes på lige netop dette sted. I kerneområdet lige syd for åen ved Århusvej krydsedes vandvejen af landevejen. I dette lavtliggende område lå fra ældre tid i åens slyngninger holmene Kongsholm, Borgholm, Boholm og Kirkeholm. Her opstod der skibsbro, vejbro, vandmølle, spedalskhedshospital samt en mindre bebyggelse med nogle få huse og en enkelt bondegård. Stedet har haft en attraktiv beliggenhed for byens første fiskere, håndværkere og handlende. Det er sandsynligt, at også byens kongsgård fra oprindelig lå i dette område vest for landevejen, hvor den kan have været befæstet af delvist naturlige vandgrave.

Show description

Continue Reading

De Varme Sten (Danish Edition) - download pdf or read online

By Peter Farver

I bogen De Varme Sten, møder vi hovedpersonen John Lerche, der er significant i det danske Flyvevåben. John bliver hvirvlet ind i en række begivenheder, der udløses af hans fars død.
Uden at vide det optræder han i en afdød chefredaktørs testamente, der sætter ham på sporet af en velbevaret hemmelighed.
Efterretningstjenesten interesserer sig pludseligt for ham, og mange ting er slet ikke, som de ser ud.
Oveni det hele har Flyvevåbnets øverste ledelse set sig sur på eskadrillechefen John Lerche.
Den eneste, John kan støtte sig til, er den tidligere kollega Henriette, og sammen kaster de sig ud i jagten på sandheden.

Historien udspiller sig i og omkring Viborg, og læseren får en spændende indsigt i byens historie, hvor Viborgs helgen Sct. Kjeld kommer til at spille en valuable rolle i John Lerches søgen.

Show description

Continue Reading

Download e-book for kindle: GuitarGuide: Guitaren og dens tonesystem. Grundlæggende by Søren Prom

By Søren Prom

"GuitarGuide" er et kompendium, som er disponeret i 7 hovedområder:

1) Guitaren og den svingende streng. Superpositionssystemet.
2) Tonesystemer, skalaer og det modale princip.
3) Harmoni, akkord og akkorddannelse. Becifringssystemet.
4) Harmoniske forløb i dur/mol tonal musik. Bidominanter og akkordsubstitution. Værktøjet 'Funktionshjulet'.
5) Flageoletspil og skalaer på brættet.
6) Melodisk improvisation, harmonisk akkompagnement og arpeggio. Værktøj til valg af improvisationsskala.
7) Værktøjet 'Greb SmartFinder' og omfattende grebsamling.

Show description

Continue Reading